Επαγγελματικές υπηρεσίες μετάφρασης

Η εταιρεία Metafrasma Ltd. Βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε μεταφραστικές ανάγκες της επιχείρησής σας, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την καθημερινή ροή εργασιών της εταιρείας σας όσο και με μελλοντικά επαγγελματικά σας σχέδια. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής:

 • Μετάφραση
 • Τοπική προσαρμογή
 • Διόρθωση κειμένων
 • Επιμέλεια κειμένων
 • Δημιουργική μετάφραση
 • Γλωσσική συμβουλευτική

Η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας

Η εταιρεία Metafrasma Ltd. έχει έδρα στο Πίτερμπορο του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέτει πολύγλωσσους συνεργάτες και επικοινωνεί με το διεθνές της πελατολόγιο στα αγγλικά, ελληνικά και γερμανικά.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, εξειδικευμένους επαγγελματίες των κλάδων της Μετάφρασης και της Τοπικής προσαρμογής, ενώ χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά υποβοήθησης της μετάφρασης και διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις, εφαρμόζοντας υψηλότατα πρότυπα ποιότητας.

Η εταιρεία Metafrasma Ltd. έχει στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας. Οι τιμές μας είναι ανταγωνιστικές και προσαρμοσμένες στην εκάστοτε αγορά, ωστόσο χωρίς να υποβαθμίζεται ποτέ η ποιότητα.

Εξειδίκευση

Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας Metafrasma Ltd. είναι οι ακόλουθοι:

Τεχνική μετάφραση

 • Βιομηχανικός εξοπλισμός
 • Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
 • Ηλεκτρική μηχανολογία
 • Ηλεκτρονικά
 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • Κατασκευαστικός κλάδος
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές και συγκοινωνίες
 • Μηχανολογία
 • Οδηγίες χρήσης / εγχειρίδια
 • Πληροφορική, λογισμικό και υλισμικό
 • Συσκευές και μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τοπική προσαρμογή λογισμικού
 • Χημική βιομηχανία
 • Οικονομική μετάφραση

 • Εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ηλεκτρονική μάθηση
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Οικονομικά
 • Τοπική προσαρμογή δικτυακών τόπων
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Ταξίδια και Τουρισμός

 • Αεροπορικές μεταφορές
 • Αξιοθέατα
 • Γαστρονομία
 • Γύροι και εκδρομές
 • Διαμονή
 • Κρουαζιέρες
 • Λογισμικό

  Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά υποβοήθησης της μετάφρασης, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα ποιότητας αλλά και να επιταχύνει τις καθημερινές ροές εργασιών. Αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:

  • Across
  • Alchemy Catalyst
  • MemoQ
  • MultiTerm
  • Passolo
  • Poedit
  • SDL Trados
  • Wordfast

  Εκτός από τα παραπάνω, για μεγαλύτερα έργα χρησιμοποιούνται επικουρικά και τα ακόλουθα λογισμικά διασφάλισης ποιότητας μεταφραστικών έργων, έτσι ώστε τα μεταφράσματα να ανταποκρίνονται στα υψηλά μας ποιοτικά πρότυπα:

  • ApSIC Xbench
  • QA Distiller

  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

  Η εταιρεία Metafrasma Ltd. διαθέτει πιστοποιητικό καταχώρισης από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, τον φορέα ICO (αριθμός πιστοποιητικού καταχώρισης: ZA368317), ενώ χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά, διαδικασίες και κρυπτογράφηση δεδομένων για την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Αίτημα προσφοράς

  Εάν θέλετε να αποφύγετε τη σύνταξη ενός μακροσκελούς ηλεκτρονικού μηνύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω έντυπο για να ζητήσετε μια μη δεσμευτική προσφορά, εύκολα και γρήγορα.

  Επιλέξτε την επιθυμητή γλωσσική υπηρεσία.
  Επιλέξτε το γλωσσικό συνδυασμό ή τους γλωσσικούς συνδυασμούς που επιθυμείτε.
  Click or drag files to this area to upload. Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 5 αρχεία.
  Παρακαλούμε, ανεβάστε τα αρχεία που αφορούν την επιθυμητή υπηρεσία.
  Παρακαλούμε, επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.
  Παρακαλούμε, προσθέστε τυχόν διευκρινήσεις και/ή σχόλια.

  Υποβολή βιογραφικού

  Η εταιρεία Metafrasma Ltd. αναζητεί διαρκώς καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το παρακάτω έντυπο, ώστε να υποβληθούν σε μια αρχική αξιολόγηση προσόντων. Εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας, θα λάβουν κατόπιν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με περαιτέρω οδηγίες για την εγγραφή στο σύστημά μας (XTRF) και τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας.

  Click or drag files to this area to upload. Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 5 αρχεία.
  Παρακαλούμε, ανεβάστε το βιογραφικό σας και τυχόν άλλα έγγραφα.

  Επικοινωνία

  Επικοινωνία

  Διεύθυνση:

  Metafrasma Ltd.
  Unit 21, Orton Enterprise Centre
  Bakewell Road, Orton Southgate
  Peterborough, Cambridgeshire
  PE2 6XU United Kingdom

  Email:

  Τηλέφωνο:

  (+44) 1733 602290

  Ακολουθήστε μας:

  Γενικά ερωτήματα